Isispharma

Vitiligo: příčiny, symptomy a léčba

Co je Vitiligo?

Vitiligo je neinfekční onemocnění kůže, které se projevuje postupnou ztrátou pigmentace a vznikem bílých skvrn na kůži. Tyto skvrny se mohou objevit kdekoli na těle, ale obvykle se nejprve projeví na obličeji, rukou a trupu. V některých případech mohou symptomy vitiliga postihnout také sliznice a sítnici. V postižených oblastech může vitiligo ovlivnit i barvu vlasů, obočí nebo vousů. I když vitiligo není život ohrožující, může mít významný dopad na psychiku. Toto onemocnění postihuje mezi 0,5% až 2% populace, a to bez ohledu na pohlaví nebo barvu kůže. I když se vitiligo může objevit kdykoliv, nejčastěji se vyvine před dosažením 20 let.

Různé typy vitiliga:

Dnes existují tři hlavní pojmy pro klasifikaci různých forem vitiliga:

 • Lokalizované vitiligo: Tento typ onemocnění se často vyskytuje u dětí, asi u 41% případů před dosažením 10 let věku. Je lokalizován na jedné straně těla s dobře ohraničenými bílými skvrnami na kůži. Lokalizované vitiligo se objevuje a rychle se vyvíjí během několika měsíců, pak se má tendenci stabilizovat.
 • Generalizované vitiligo: Jedná se o nejběžnější formu vitiliga. Začíná postihovat obličej a končetiny a obvykle postupuje na zbytek těla. Vzniku nových skvrn často předchází svědění.  Tato forma má pomalejší průběh.
 • Smíšené vitiligo: Tento typ vitiliga začíná jako lokalizovaná forma, ale postupně se vyvine do generalizovaného vitiliga.

Jaké jsou příčiny vitiliga?

Určení příčin vitiliga není jednoduché. Hlavním faktorem je ztráta melanocytů, buněk produkujících pigment melanin. Dvě hlavní hypotézy naznačují, že tuto ztrátu mohou způsobit poruchy imunitního systému.

V rozvoji vitiliga hraje významnou roli genetika. Bylo prokázáno, že asi 20% lidí s vitiligem má rodiče s tímto onemocněním. Přesto genetický faktor sám o sobě nestačí k vyvolání ztráty pigmentace.

Důležitým aspektem je i prostředí a další faktory, jako je stres či zranění, které mohou ovlivnit vznik vitiliga. 

Navíc se vitiligo často spojuje s dalšími autoimunitními onemocněními, jako je například autoimunitní onemocnění štítné žlázy, cukrovka 1. typu nebo dermatologická onemocnění jako je psoriáza nebo atopická dermatitida.

Jak se vitiligo léčí?

Dodnes neexistuje žádná léčba, která by dokázala vitiligo vyléčit. Nicméně současné terapie umožňují zpomalit nebo zastavit proces depigmentace:

 • Fototerapie: Tato léčba využívá ultrafialové (UV) záření k stimulaci produkce melaninu. 
 • Lokální léčba: Na postižené oblasti se nanášejí krémy nebo masti obsahující kortikosteroidy nebo inhibitory kalcineurinu. 
 • Chirurgické zákroky: V některých případech lze k repigmentaci malých skvrn použít transplantaci kůže. 
 • Depigmentace: U pacientů s rozsáhlým vitiligem lze zvážit depigmentaci zbývající pigmentované kůže, aby se dosáhlo jednotného vzhledu. 
 • Psychoterapie: Kůže hraje velmi důležitou roli v našich interakcích s okolním světem a vitiligo může mít významný dopad na psychiku pacienta, proto je důležitá i psychická podpora. Pacienti se mohou obrátit na psychologa nebo se zapojit do podpůrných skupin pro osoby s vitiligem.
 • Kosmetické prostředky: Dočasně lze použít k překrytí nebo sjednocení pleti například samoopalovací krémy, make-up či korektor.

Tipy pro zvládnutí vitiliga

Vitiligo, i když není život ohrožující, může výrazně ovlivnit kvalitu života. Kromě léčby existuje i řada věcí, kterým se můžete vyhýbat, abyste zmírnili projevy a chránili pokožku:

 • Vyhýbejte se nadměrnému slunění: Používejte opalovací krém s SPF 50+, noste ochranný oděv a vyhýbejte se slunci v nejteplejších částech dne. 
 • Zvládejte stres: Cvičte, meditujte, jóga, provozujte relaxační techniky a zajistěte si dostatek pravidelného spánku. 
 • Sledujte potraviny: Vyhýbejte se potravinám, které mohou zhoršovat vaše symptomy, a místo toho preferujte čerstvé a nezpracované potraviny. Raději se vyhněte polotovarům.
 • Chraňte pokožku před traumaty: Vyhýbejte se činnostem, které by mohly pokožku poškodit, a v případě poranění ji co nejlépe chraňte a ošetřujte. 
 • Vyhýbejte se chemikáliím: Používejte rukavice při práci s bělicími prostředky a čisticími prostředky a po kontaktu si důkladně umyjte ruce. 
 • Vyhýbejte se kouření: Kouření škodí zdraví a může zhoršovat vitiligo. 

Dodržováním těchto tipů a péčí o pokožku můžete zmírnit projevy vitiliga a žít zdravý a plnohodnotný život.

Objevit

Další články